l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Příprava většiny úseků pokročila

28. 3. 2020
Postupné kroky vedoucí k zahájení stavby dalších částí dálnice D6 podniklo v minulých dnech ŘSD. Hned u trojice úseků byl koncem března vybrán zhotovitel projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) včetně inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení. Projektanti tak zahajují přípravu DSP u úseků Žalmanov-Knínice (7,0 km), Knínice-Bošov (7,9 km) a Karlovy Vary-Olšová Vrata (8,0 km). Dříve by měla být zahájena stavba obchvatu Hořoviček (5,2 km) a též stavby Hořesedly, přeložka (9,2 km). V obou těchto případech v průběhu března vydal Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR