l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Příprava D6 bude mít koordinátory

12. 10. 2019
Karlovarský kraj a ŘSD bude mít koordinátory pro dostavbu plánované dálnice D6. Spolupráce obou institucí má za cíl měla urychlit přípravu jednotlivých zbývajících úseků D6. Bude ale nutné nejprve připravit právní rámec pro práci koordinátorů. Kraj by mohl pomoci například s výkupem pozemků pro stavby či s jednáním s vlastníky.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR