l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Prioritní výstavba dálnice D6 získala EIA. Stanovisko má už sedm z devíti staveb

30. 1. 2017

Na těch se dohodla vláda s Evropskou komisí v průběhu roku 2016. 9 prioritních staveb z dohodnutého seznamu tak nemusí opakovaně projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí, přestože jim bylo stanovisko EIA vydáno před mnoha lety.

Na cestě k vydání stavebního povolení je ode dneška i stavba dálnice D6 – konkrétně obchvat obce Lubence - Stavba D6 Lubenec – obchvat, I. etapa, a dvě na sebe navazující stavby - obchvat obcí Řevničov, Krušovice - Stavba D6 Řevničov, obchvat a Stavba D6 Nové Strašecí – Řevničov.

MŽP vydalo další, v pořadí 7. závazné stanovisko k vlivům prioritních dopravních záměrů na životní prostředí, které mají mimořádný význam pro Českou republiku a jsou na seznamu tzv. prioritních staveb. Ministr Brabec tak plní slib svého rezortu, že stanoviska k jednotlivým 9 stavbám budou vydávána ve lhůtě dvou měsíců po obdržení kompletních podkladů od Ředitelství silnic a dálnic ČR, resp. Správy železniční dopravní cesty. Na cestě k vydání stavebního povolení je tak dnes i stavba dálnice D6 – obchvaty obcí Řevničov, Lubenec a Krušovice.

Stále platí „Klíčové obchvaty přinesou výraznou úlevu od velké části tranzitní silniční dopravy, která je v současné době vedena přímo přes uvedené obce. Stavba přispěje ke snížení dnešní hustoty provozu v obcích, dojde ke snížení hluku a emisí a zároveň se zvýší i bezpečnost silničního provozu," dodává ministr Brabec.

Vydané závazné stanovisko EIA obsahuje 40 závazných podmínek, které přispějí k dalšímu snížení vlivů budoucího úseku dálnice na životní prostředí a veřejné zdraví. Stanovena byla opatření v oblasti hlukové zátěže - díky nim vznikne na 3 kilometry protihlukových stěn, vlivu záměru na vody (důsledný monitoring) nebo na živočichy, floru a faunu. Všechny podmínky jsou nově závazné, a je tak zaručeno, že dojde bez výjimek k jejich realizaci.

Zdroj: e-lounsko.cz

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR