l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Práce u Krupé běží naplno

18. 8. 2023
Na stavbě 6,5 km dlouhého úseku dálnice D6 u Krupé v těchto dnech na hlavní trase probíhá např. pokládka mechanicky zpevněného kameniva a práce na štěrbinových žlabech. V místě budoucí mimoúrovňové křižovatky probíhá svahování větví, zhotovení odvodňovacích žeber a zpětné ohumusování svahu zářezu.
Na estakádě je spodní stavba mostu hotová a nyní se vážou výztuže a montujeme bednění nosné konstrukce, montují se také předpínací výztuže. V tomto týdnu také proběhla betonáž posledních pilířů.
Na mostě přes dálnici převádějící silnici II/229 do Rakovníka probíhá montáž podélného svodu odvodnění. Pracuje se také na středové kanalizaci a přeložce plynovodu.
 
Práce z průběhu července si lze prohlédnout zde: 


Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR