l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Plánované úseky D6 budou širší

17. 9. 2019
Centrální komise ministerstva dopravy dne 17. 9. 2019 přehodnotila předchozí rozhodnutí o zúžení části karlovarské D6. Projektanti se tedy vrací k původní variantě, tj. šířce 25,5 m a maximální povolené rychlost 130 km/h. V dalších stupních dokumentace budou plánované úseky připravovány v širší kategorii, se kterou počítal i v srpnu letošního roku vydaný posudek vlivu stavby na životní prostředí (souhlasné stanovisko EIA). S užší variantou, na které by byla nižší povolená rychlost, nesouhlasilo krajské zastupitelstvo. Celá dálnice D6 by měla být dokončena do roku 2026.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR