l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Nad D6 byl zprovozněn nový most

4. 5. 2020
Konce jízdy po objízdných trasách se dočkali řidiči projíždějící v okolí Řevničova. Silničáři tam dokončili budovaný most vedoucí nad dálnicí D6. Zprovozněný most se nachází na silnici III/2372, která spojuje Třtice a oblast U Nádraží Řevničov. Celý 5,6 km dlouhý úsek dálnice mezi Novým Strašecím a Řevničovem bude zprovozněn v letošním roce. Zatím řidiči využívají část trasy na jedné polovině vozovky.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR