l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Na D6 rostou nové dva úseky, na leden se plánuje obchvat Lubence

30. 12. 2017
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo stavbu dalších dvou úseků na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů. Jedná se o část Nové Strašecí – Řevničov a obchvat Řevničova ve středních Čechách, v lednu pak začne výstavba obchvatu Lubence na Lounsku. Dálnice D6 má v tuto chvíli celkem 90 kilometrů, nové dva úseky měří dalších deset kilometrů a vyjdou na 1,8 miliardy korun, po čtyřproudové silnici se řidiči projedou v roce 2020.

„Na přípravě zbývajících 75 kilometrů v současné době intenzivně pracujeme, hned začátkem příštího roku máme v plánu začít budovat obchvat obce Lubenec. Zbývajících osm dálničních úseků bychom chtěli zahájit během následujících pěti let,“ představil plány na pokračování výstavby D6 generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.
Dálnice odvede tranzitní dopravu mimo zastavěná území obcí, čímž se podstatně zlepší životní podmínky obyvatel, sníží se riziko nehod chodců a cyklistů, dojde k poklesu imisní zátěže v obytných zástavbách, sníží se míra hlukového zatížení v obytných zónách a zlepší se celková dostupnost regionu. „Na obchvat čekáme desítky let, budeme rádi, až bude hotový,“ uvedl již dříve starosta Lubence Jiří Chaloupecký.


Zdroj: Mladá fronta DNES - severní Čechy
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR