l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Most u Řevničova je dokončený

6. 4. 2020
Ještě v letošním roce bude zprovozněn další úsek dálnice D6 tvořený obchvatem Řevničova. Na 4,2 km dlouhé stavbě se nachází také jeden velký mostní objekt, který překonává rokli Krušovického potoka. Ta se nachází v lokalitě, kde bylo dodatečně zjištěno nestabilní podloží. Aktivní sesuv odhalila geologická analýza až po vyhotovení zadávací dokumentace. Situaci tak bylo nutné řešit ve fázi výstavby. Dle dodatečných požadavků zhotovitelé přizpůsobili hlubinné založení mostu a pomocí sanačních opatření zabezpečili sesuv. Došlo též ke změně technologie provádění nosné konstrukce. Místo postupné realizace polí se levý i pravý most provedli najednou, což přineslo úsporu času. Přemostění rokle tvoří dva samostatné mosty o délce přes 180 m a výšce 23 m.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR