l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Ministerstvo stanovilo desítky podmínek k dálnici D6 na Karlovy Vary

3. 12. 2018

Jde o patnáct kilometrů dlouhý úsek mezi nyní stavěným obchvatem Lubence a jesenickou křižovatkou. Ministerstvo stanovilo v rámci posuzování vlivu na životní prostředí na sedm desítek podmínek pro fázi přípravy, výstavby a provozu.

Do projektu se mají doplnit například dva propustky umožňující migraci živočichů nebo ochranné naváděcí bariéry pro obojživelníky na vybraných úsecích. Dokument doporučuje mírný odklon trasy u Bílence, aby zůstaly zachovány v poli samostatně stojící lípy.

Ředitelství silnic a dálnic plánuje, že se úsek bude stavět v letech 2022 až 2026.

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR