l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Lidé si budou moci prohlédnout dálnici

22. 9. 2020
Jedinečnou šanci k prohlídce dokončovaných úseků dálnice D6 se naskytne veřejnosti. ŘSD pořádá v sobotu 26.9.2020. Den otevřených dveří na D6. Program bude probíhat od 10 do 17 hodin. Zájemci si budou moci projít budované úseky D6 u Řevničova. Na mimoúrovňové křižovatce u tohoto města bude také probíhat doprovodný program, během kterého dojde na prezentaci stavební a silniční techniky. Také zde bude k vidění technika IZS. Na místě bude rovněž hrát kapela a DJ, chybět nebude ani občerstvení. Připraven bude i program pro děti. Parkování vozů bude zajištěné na vyhrazeném parkovišti v místě akce. K dispozici bude téměř 8 km trasy, po níž bude možné se projít, projet na kole, koloběžce, bruslích nebo s kočárkem. Oba dálniční úseky budou zprovozněny v prosinci tohoto roku.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR