l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Kolem Lubence se sázelo ve velkém

12. 6. 2019

Tisíce stromů a keřů nechalo u Lubence vysadit Ředitelství silnic a dálnic. A to jako náhradu za zeleň, která musela ustoupit obchvatu, jenž se od loňska kolem Lubence staví. Konkrétně bylo kolem trasy budoucí dálnice D6 vysázeno 320 ovocných stromů, převážně jabloně, 4500 lesních stromů, hlavně borovice, modřín, buk, dub a javor, a 4900 ostatních stromů a keřů. Firma, která výsadbu realizovala, se o ně bude pět let starat. Tedy hlavně zalévat a případně vymění stromy, které se neuchytí.

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR