l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Karlovarský kraj chce širší dálnici

17. 6. 2019
Karlovarský kraj nesouhlasí s tím, aby se připravovaná část dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Bošovem plánovala ve zúžené variantě s
šířkou 21,5 metru a maximální rychlostí 110 kilometrů za hodinu. Podle zástupců kraje má být úsek dálnice postaven v klasické šíři 25,5 metru a s maximální rychlostí 130 km/h. Kategorie D 25,5/130 byla dle hejtmanky zpracována během procesu EIA (posuzování vlivu stavby na životní prostředí).
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR