l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Karlovarská dálnice se rozroste o polovinu, nové úseky mají stavební povolení

9. 10. 2017

Tři úseky dálnice D6, jejichž stavbu oddálily loňské komplikace s platností EIA, začnou růst ještě letos – ale až v poslední chvíli. Ředitelství silnic a dálnic získalo počátkem října stavební povolení a počítá se zahájením staveb o celkové délce přes 14 kilometrů v průběhu listopadu. Hotové budou v roce 2020.

Dálnice
D6 je sice téměř z poloviny hotová, ale je to hlavně zásluha její západní větve z Karlových Varů do Chebu. Naopak mezi Prahou a Karlovými Vary se řidiči po 38 letech budování projedou pouze zhruba po 30 kilometrech u Prahy a izolovaném čtyřkilometrovém úseku na pomezí Karlovarska a Lounska. Na dohled je prodloužení bezmála o polovinu díky třem souběžně rostoucím úsekům. Stavba by měla začít ještě před koncem roku. Zbrzdily ji přitom problémy s platností EIA.

Že ministerstvo dopravy vydalo stavební povolení pro úseky Nové Strašecí – Řevničov, Řevničov, obchvat a Lubenec, obchvat, upozornil Karlovarský kraj. Pro něj představuje dálnice D6 kýžené rychlé spojení krajského města s Prahou. „Nedostavěná D6 stále trápí nejen naše občany, ale stěžují si i návštěvníci, kteří k nám přijíždějí ve směru od Prahy. Věřím, že se zdárně podaří dokončit výběrová řízení na zhotovitele staveb a nic nebude stát v cestě tomu, aby práce mohly začít,“ podotkla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO).

Když v září bilancoval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se svým ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO), připomněl, že dosud nezačala žádná z prioritních staveb, kterým loni vláda zajistila urychlení procesu posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), aby se příliš nezpozdily. „Naše dálniční a silniční síť se stává brzdou hospodářského růstu,“ poznamenal také po jednání s ministrem dopravy. Trojice úseků D6 tak nakonec téměř po roce od vydání náhradních stanovisek o vlivu na životní prostředí začne vznikat jako první z prioritních staveb.

Stavět se začnou dva úseky, které navážou na existující část D6 západně u Prahy. Souhrnně jsou dlouhé 9,7 kilometru. Pětikilometrový úsek Nové Strašecí – Řevničov povede podél stávající silnice I/6 lesnatým úsekem pod vrchem Žalý, v navazujícím úseku se již od trasy staré silnice odchýlí a odvede dopravu z Řevničova a také Krušovic. Zbylý úsek pak naváže na existující čtyřkilometrovou stavbu na Lounsku a poslouží jako obchvat Lubence.

I po jejich dokončení však zůstane mezi již existujícími částmi D6 dlouhá mezera a nadále bude zbývat dostavět 70 kilometrů. „Budeme velmi bedlivě dohlížet na to, aby rychle pokračovala příprava i dalších částí D6,“ uvedla hejtmanka.

Připravované stavby na D6 zbrzdily loňské potíže s posouzením vlivu na životní prostředí. Počátkem roku vyšlo najevo, že některým stavbám, jejichž příprava trvala příliš dlouho, již vydaný posudek fakticky propadl. Evropská komise totiž sdělila vládě, že již nepovažuje za relevantní posudky vydané podle starého zákona z roku 1992. Parlamentem pak prošel zákon, který umožnil nahradit u vybraných prioritních staveb plnohodnotný nový posudek stanoviskem ministerstva životního prostředí, jehož vydání bylo rychlejší. Všech třináct prioritních staveb získalo souhlasné stanovisko do letošního února.


Zdroj: ct24.cz

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR