l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Do zprovoznění úseků D6 zbývají dva měsíce

16. 10. 2020
Ještě před Vánocemi se první řidiči projedou po dvou nových úsecích dálnice D6. Nejzazší termín, kdy silničáři zprovozní úseky mezi Novým Strašecím a Krušovicemi, je 20. 12. Řidičům tak začne sloužit 9,8 kilometrů nové čtyřpruhové komunikace. „Oba úseky budou uvedeny do předčasného užívání nejpozději k 20. 12. 2020. 
Naší snahou je, aby byl tento termín zkrácen na začátek prosince, “ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký. Po zprovoznění budou v okolí nadále probíhat dokončovací práce, které však nebudou bránit provozu na dálnici. Po slavnostním otevření a uvedení do zkušebního provozu budou muset silničáři např. ještě získat kolaudační souhlas stavebního úřadu.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR