l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Dálnici hrozí zpoždění

24. 11. 2017
Klíčová spojnice Karlovarského kraje s hlavním městem začne konečně opět povyrůstat. I přes ujištění ministra dopravy dosluhující vlády Dana Ťoka, že stavba všech tří úseků začne ještě letos, se ale může stát, že nabere zpoždění. Záleží na přístupu firem, které neuspěly ve výběrovém řízení na dodavatele.

Nejblíže zahájení jsou podle ministerstva dopravy tři stavby: Nové Strašecí – Řevničov, obchvat Řevničova a obchvat Lubence. Takřka jisté je, že v prosinci začne realizace úseku Nové Strašecí – Řevničov. „Příští týden by zástupci Ředitelství silnic a dálnic měli podepsat smlouvu se zhotovitelem. Následovat bude předání staveniště tak, aby mohly práce začít v prosinci,“ potvrdil Tomáš Neřold, mluvčí ministerstva dopravy. U dalších dvou částí dálnice ovšem situace tak jasná není.

V případě obchvatu Řevničova už sice Ředitelství silnic a dálnic vybralo zhotovitele, nyní ale běží lhůta pro odvolání neúspěšných stavebních firem. „Pokud se některá z nich proti výsledkům výběrového řízení odvolá k takzvanému antimonopolnímu úřadu, tedy k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, bude stavba zahájená až v příštím roce,“ potvrdil možné komplikace Neřold. U posledního úseku, obchvatu Lubence, je pak situace obdobná. „Vládní komise 21. listopadu doporučila zadavateli nejvýhodnější nabídku. Pravděpodobně do konce tohoto týdne ŘSD vybere zhotovitele. I v tomto případě posléze poběží patnáctidenní lhůta pro podání námitek zadavateli. Pokud se neúspěšní odvolají, stavba přijde na řadu rovněž až příští rok,“ doplnil mluvčí ministerstva dopravy.

Ředitelství silnic a dálnic, které je v případě podobných staveb zadavatelem, už má s podobnými problémy zkušenosti.   

Posledním případem, kdy kvůli odvolání některého z účastníků výběrového řízení nabírá stavba zpoždění, je úsek silnice I/21 mezi Trstěnicemi a Drmoulem. Tam se už jedna z firem odvolala. Jaké zpoždění stavba nabere, si ovšem Lukáš Hnízdil, ředitel karlovarského pracoviště ŘSD, netroufne odhadnout.

„Bude záležet na tom, jestli se odvolání vrátí k dalšímu projednání, nebo jestli ho zamítneme. Celá věc ale může skončit až u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ naznačil možný vývoj Hnízdil. Odvolání firmy se tak může na realizaci stavby podepsat v řádu týdnů, měsíců, možná i na delší dobu.

Na ministerstvu dopravy už nyní pracují na dalších úsecích dálnice D6, jejichž realizace ovšem zatím Karlovarský kraj neovlivní. Jde o přeložky silnic u Krupé a Hořesedel a o obchvat Hořoviček.

„V současné době se na ně zpracovává posouzení vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA. Předpokládaný termín zahájení těchto tří staveb je po roce 2019. Projektová příprava běží i na další úseky, z nichž některé už mají územní rozhodnutí. Stavba zbývajících částí D6 by tak mohla začít po roce 2022. Samotné stavební práce pak trvají zhruba tři roky,“ dodal mluvčí ministerstva Tomáš Neřold.

Zdroj: Mladá fronta DNES

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR