l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Chtějí dálniční policii

10. 10. 2018

Služebnu dálniční policie. Sloužit na ní má 27 policistů. Zázemí najdou v budově poblíž Lubence, kde vznikne také středisko údržby dálnice. O zřízení dálniční policie usiluje také město Postoloprty, které leží v těsném sousedství plánované dálnice D7 Praha -Chomutov.

V současné době je v ČR celkem 20 dálničních oddělení policie, která mají přidělený zpravidla úsek o délce přibližně 50 kilometrů.

Nová oddělení mají vzniknout jak na dálnici D7 Praha - Chomutov, tak i na dálnici D6 Praha - Karlovy Vary. „V souvislosti s dokončováním nových úseků dálnic se plánuje zřízení nových oddělení. V případě dálnice D7 jednoho, na D6 je plánována výstavba tří dálničních oddělení,“ sdělila Lenka Sikorová z Policejního prezidia ČR.

Na dostavěné úseky dálnic D7 a D6 nyní dohlížejí policisté z příslušných dopravních inspektorátů. Po dostavbě těchto silničních tepen práci převezmou nová oddělení dálniční policie.

Jedno z nich má vyrůst u Lubence, u obce se právě dálnice D6 staví. Součástí obchvatu bude mimoúrovňová křižovatka se silnicí na Podbořany, kousek od ní se objekt plánuje.

Na přípravě budovy, kde má mít sídlo nejen policejní oddělení, ale i dálniční středisko správy a údržby, už Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pracuje.

„V současné době je zpracována podrobná technická studie a podle harmonogramu přípravy předpokládáme, že k zahájení stavby dojde v roce 2022,“ sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Zastupitelé Lubence nedávno schválili příslušnou změnu územního plánu, objekt má vyrůst na místě pole. „Zřízení oddělení dálniční policie i střediska údržby vítáme. O policejní oddělení jsme v Lubenci před lety přišli, přítomnost policistů v blízkosti obce určitě chceme. A středisko údržby zase přinese nová pracovní místa,“ sdělil lubenecký starosta Jiří Chaloupecký. O umístění dálničního oddělení usiluje rovněž město Postoloprty. Jedním z míst, kde by mohlo mít sídlo, je vlakové nádraží.

Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) nedávno dokončila jeho opravu a hledá možnosti, jak využít tamní prázdné prostory.

Například místnosti bývalé restaurace. „Jednáme s Policií ČR, zda by tam umístila své oddělení dálniční policie, které u dálnice vznikne,“ sdělil náměstek ředitele SŽDC Tomáš Drmola.

Podle slov postoloprtského starosty Zdeňka Pištory by dálniční policie byla velkým přínosem.

„Policii nabízíme další tři objekty města,“ dodal. Ve městě je obvodní oddělení Policie ČR i strážníků, podle vedení Postoloprt by další zvýšení počtu policistů městu i okolí prospělo.

„V souvislosti s dokončováním nových úseků dálnic se plánuje zřízení nových oddělení. Na D7 jednoho, na D6 tří.“

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR