l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Část dálnice D6 osvobodí ministerstvo od poplatku

25. 2. 2017

Na části dálnice D6 budou moci řidiči jezdit bez dálniční známky. Od poplatku bude Ministerstvem dopravy osvobozen úsek kolem Sokolova, který slouží jako obchvat města. Kdy k tomu dojde, ale prozatím nebylo stanoveno.

Podle hejtmanky Jany Vildumetzové Karlovarský kraj usiloval o vyjmutí obchvatu Sokolova z povinnosti platit dálniční poplatek proto, že na Sokolovsku je z celého regionu nejvyšší nezaměstnanost, přesahující sedm procent. Lidé tak potřebují, kromě jiného, co nejvíce usnadnit cestu za prací.

Pokračovat bude taky intenzivní příprava staveb tří úseků D6. Jde o obchvat Lubence, obchvat Řevničova a trasu Nové Strašecí Řevničov, pro které už před časem Ministerstvo životního prostředí vydalo závazná stanoviska k vlivu na životní prostředí.

„Upozornila jsem zástupce Ředitelství silnic a dálnic, že jako hejtmanka požaduji harmonogram prací, které je třeba provést do zahájení staveb, a budu dohlížet na to, jestli přípravy postupují ve stanovených termínech," dodala Vildumetzová.

Do regionu by mělo letos také přijít více peněz na opravy krajských komunikací druhé a třetí třídy. Stát zřejmě uvolní namísto původně přislíbených dvou miliard hned dvojnásobek, a to čtyři miliardy korun.

„Pro Karlovarský kraj, který měl mít k dispozici z původně plánované sumy necelých 80 milionů korun, to může znamenat nakonec příspěvek přibližně 160 milionů korun. Nejenže bychom díky tomu zvládli opravit úseky silnic, které máme v plánu oprav, ale můžeme nechat provést i ty akce, jež máme v zásobníku a zřejmě by se na ně vůbec nedostalo. Pověřila jsem náměstka pro dopravu Martina Hurajčíka, aby projednal opravy silnic se všemi starosty měst a obcí a měl od nich jasnou zpětnou vazbu, které úseky jsou opravdu v nejhorším stavu a opravu nejvíce potřebují. Přesně ty bychom potom opravovali," poznamenala hejtmanka."


Zdroj: denik.cz

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR