l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Bylo zahájeno stavební řízení

11. 9. 2020
Blíže k vydání stavebního povolení má další úsek D6, kterým bude stavba 6450 m dlouhé části dálnice u Krupé. Ministerstvo dopravy ČR zahájilo v pátek 11. září stavební řízení. To se týká celkem 16 stavebních objektů, mezi které se řadí hlavní trasa D6, dále mimoúrovňová křižovatka Krupá, všechny mosty, protihluková zeď a vodohospodářské objekty. 
S vydáním stavebního povolení se počítá ještě letos, stejně tak jako s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby. Její realizace začne v příštím roce. Úsek u Krupé bude za Krušovicemi přímo navazovat na obchvat Řevničova, jehož zprovoznění proběhne do konce roku 2020.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR