l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Budoucí přehrada ovlivní podobu dálnice

28. 8. 2019
S úpravou technického řešení jednoho z mostů se musí vypořádat projektanti při přípravě úseku dálnice D6 mezi Lubencem a Petrohradem. Důvodem je plánovaná stavba vodní nádrže Kryry, která se má nacházet nedaleko budoucího severního obchvatu Černčic. Ten je součástí více než 12 km dlouhého úseku D6. Stavba zahrnuje celkem 14 mostů, přičemž změna nastane u toho, který povede přes údolí Podvineckého potoka. Kvůli přehradě se musí jinak založit násep a použit odlišnou třídu betonu na mostní pilíře. Stavba této části D6 má probíhat v letech 2022 až 2026.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR