l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Bochov chce posunout křižovatku východněji

24. 9. 2019
Zástupci města Bochov nesouhlasí s umístěním připravované mimoúrovňové křižovatky. V dosavadních plánech se MÚK Bochov nachází severozápadně od města, které by chtělo přemístit křižovatku více na východ. Současný návrh je zařazen jak do územního plánu města, tak i Karlovarského kraje. Podle starosty Bochova by umístění východnějším směrem bylo pro město výhodnější, protože by se mu doprava vyhnula. Naopak severnější řešení by Bochov opět rozdělilo. Přemístění křižovatky řeší Bochov už pět let. K oběma variantám se vyjadřovalo i posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), které konstatovalo, že dopad mají téměř stejný. Výhodněji ale vyšla severní varianta. Ministerstvo dopravy se přiklání k původnímu řešení. Případnou změnou se budou zabývat zástupci města, Ministerstva životního prostředí, ŘSD a Karlovarského kraje. Křižovatka je součástí stavby D6 v úseku Žalmanov–Knínice, jehož stavba se předpokládá v letech 2023 až 2026.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR