l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

U Lubence chystají převedení provozu

14. 7. 2020
Pokračující výstavba dálničního obchvatu Lubence přinese řidičům další nezbytnou úpravu provozu. Krajský úřad Ústeckého kraje svým opatřením obecné povahy ze 13. 7. 2020 stanovil přechodnou úpravu provozu, během níž bude doprava ze stávající I/6 převedena na nově vybudovanou trvalou přeložku. Ta bude vedena po mostě nad budoucí D6. A právě kvůli její dostavbě se musí nynější trasa D6 před Lubencem (ve směru od Karlových Varů) převést na novou komunikaci. Po ní by se první řidiči měli svést 20. července. Úsek D6 kolem Lubence v délce bezmála 4,9 km bude dokončen v příštím roce.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR